Ginkgo biloba inte bättre än placebo

Det storsäljande örtextraktet ginkgo biloba, som bland annat sägs kunna förbättra minnet, har ingen effekt när det gäller att förhindra demens hos äldre. Det framgår av en stor amerikansk studie som pågått under flera års tid.

Produkter med ginkgo biloba - som härrör från trädet med samma namn - har bland annat sagts kunna förbättra blodflödet i hjärnan och därmed förbättra inlärning och minne och försena uppkomsten av demens.

Men när det gäller förhindra eller sakta ned åldersrelaterade minnessvårigheter går det inte att bevisa någon positiv effekt, skriver amerikanska forskare i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Jama. Majoriteten av de större studier som gjorts på området under de senaste åren har kommit till liknande resultat, enligt en stor forskningsgenomgång tidigare i år (se länk nedan).

I den nya studien följdes 3 000 äldre personer under i snitt sex år. Hälften fick ginkgo biloba, hälften fick placebo, alltså verkningslösa piller. Och det gick inte att hitta några skillnader mellan grupperna, skriver forskarna, i hur många som utvecklade Alzheimers sjukdom eller andra typer av minnesproblem.

Läkemedelsverket i Sverige har godkänt ginkgo biloba som naturläkemedel. Godkännandet innebär bland annat att medlet ska vara säkert att använda och att det ska finnas dokumentation som stödjer att det har avsedd effekt.

Men den här och liknande studier påverkar inte Läkemedelsverkets bedömning. Inom EU:s läkemedelsmyndighet arbetas det nämligen på en ny typ av klassning för örtbaserade preparat, bland annat utifrån bevisade effekter.

Läkaren Barbro Gerdén, som arbetar på Läkemedelsverket säger att det alltså blir upp till granskarna på EU-nivå att ta ställning till effekterna av gingko biloba och andra örtpreparat:

– För dagen så ser vi det som att vi inte kommer att vidta några åtgärder eller gör något eget ställningstagande. Utan vi kommer att följa det som man kommer fram till i Europasamarbetet, säger Barbro Gerdén.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Snitz, B. E. et al. Ginkgo biloba for Preventing Cognitive Decline in Older Adults: A Randomized Trial; for the Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators JAMA. 2009;302(24):2663-2670

Länkar: