Omständligt kyrkoval

Söndagen den 16 september hålls val i Svenska kyrkan. Det är första gången som kyrkan själv organiserar valet och valet blir dyrt. I hela riket kommer det att kosta runt 80 miljoner kronor.
Kostnaden för Visby Stift är ännu oklar, men frågan är om inte kyrkan gjort valet för dyrt och omständligt, säger Folke Jonsson, ansvarig för valet i Alva kyrkliga samfällighet.