Utpressning allt vanligare

Det blir allt vanligare att brottslingar använder sig av utpressning för att få som de vill. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Både de anmälda fallen av utpressning och de som döms för brottet har blivit fler
Förra året anmäldes exempelvis mer än 630 fall. Enligt P-O Forslund, kriminalkommissarie vid rikskriminalen, är en av förklaringarna den växande organiserade brottsligheten. Utpressning är vanligt i den så kallade undre världen, men också vanliga människor drabbas.