Gud och maskinen

I Schweiziska Cern startar den omtalade partikelacceleratorn på nytt senare i vinter. Experimenten i Cern med att återskapa Big Bang kommer att göra stora avtryck inom vetenskapen och i vetenskapshistorien, men frågan om universums uppkomst är ju inte bara en fråga för naturvetenskapen, utan också för religionen. Reportage om Gud, vetenskapen och maskinen.