teater

Jämställdare teaterutbildning

Att jämställdheten på våra teatrar inte alltid är den bästa konstaterade regeringens kommitté för jämställdhet inom scenkonstområdet redan 2006. Nyligen avslutades det treåriga projektet "Att gestalta kön" på landets teaterhögskolor. Kulturnytts Cecilia Djurberg har läst slutrapporten och träffat Carolina Frände, före detta prorektor på Teaterhögskolan i Stockholm, som tog initiativet till projektet.