Kommuner expanderar när ESS flyttar in

Om några år beräknas forskningsanläggningen ESS att börja byggas i Lund. Men inte bara Lund, utan flera skånska kommuner räknar med att kunna dra nytta av etableringen om dengår i lås.

Sjöbo kommun planerar för fler invånare och nya industriområden, berättar Lena Ytterberg, näringslivschef.

– Nu står vi mitt på den plats där Sjöbo ska anlägga sin industripark. Här kommer att finnas ett antal företag, stora som små.

En dryg halvtimmes bilresa från platsen där vi står planeras den internationella forskningsanläggningen ESS att tas i drift om ungefär tio år.ESS väntas på sikt generera tusentals arbetstillfällen och Sjöbo hoppas alltså på spridningseffekter.

– Dels kommer vi att få inflyttningar, många forskare som ska arbeta på ESS ska bo någonstans. Så det kommer att ha stor betydelse, vi ser Sjöbo i framtiden som en liten knutpunkt i sydöstra Skåne, säger Lena Ytterberg.

Prognosen är att Sjöbo kommun kommer att växa med tio procent på tio år till 20 000 invånare.

Även om det dröjer innan ESS blir verklighet menar Sjöbo kommun att det är bråttom. Region Skåne uppskattar att efterfrågan på bostäder kommer öka med 500 per år i hela Skåne på grund av ESS - flera av dem i Sjöbo.

Kommunen är nu i full gång med att planera både nya bostadsområden och industriområden.

Hittills har även Sjöbo, precis som de flesta kommuner, drabbats av lågkonjunkturen, verksamheter har gått i konkurs och i dag har Sjöbo inga större företag. Dessutom har man ett vikande elevunderlag i skolan.

Kommunalrådet i Sjöbo, moderaten, Stefan Lundgren, säger att det finns risker om kommunen växer för fort.

– Det har varit en minskning av barn och elever i skolan och vi har ett barnafödande som inte är speciellt högt i Europa över huvudtaget.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se