sverige

Antalet döda i trafiken sjönk 2009

Dödstalet på vägarna fortsätter att sjunka. Förra året dog 355 personer. Inte sedan 1935, när den officiella statistiken startade, har vi haft så få trafikoffer per invånare.

- Det finns flera förklaringar till nedgången. En är förstås att vi befinner oss i en lågkonjunktur, då vi haft en kraftig minskning av den tunga trafiken, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

När ekonomin nu verkar ta fart igen är därför sannolikheten stor att antalet trafikdöda åter ökar redan i år.