Ljungby/Lidhult

Fackklubb tvångsupplöses på Cargotech

Den lokala fackklubben på Cargotech i Lidhult har tvångsupplösts av IF Metall Västra Kronoberg. En åtgärd som är mycket ovanlig.

Orsaken är enligt If Metall Västra Kronoberg samarbetssvårigheter i förhandlingarna om de stora uppsägningarna vid fabrikerna i Lidhult och Ljungby förra året. Henrik Nymansson har varit den nu upplösta fackklubbens ordförande i Lidhult i nära 20 år.

– Det här är väldigt bekymmersamt ur demokratisynpunkt. Vi är en självständig klubb och medlemmarna väljer och avsätter styrelsen som företräder dem. I och med det här, som kom som en blixt från klar himmel, har man ju idiotförklarat medlemmarnas val helt enkelt.

Lidhultsklubben har inte följt den förhandlingsordning som If Metall centralt gjort för att förhindra Cargotechanläggningarna i Ljungby och Lidhult spelades ut mot varandra. Det säger Leif Fantenberg som är ombudsman på If Metall Västra Kronoberg.

– Trots det skrev Lidhultsklubben på ett lokalt avtal med företaget. Vilket har lett till ett sämre utfall för medlemmarna än det som annars skulle ha blivit resultatet. Men det här är inte något som Henrik Nymansson håller med om.

– Det är ju ett fullständigt absurt påstående. Vi förhandlar ju bara för medlemmarna i Lidhult, och bland dem som är kvar idag uppfattas allt ha gått korrekt och rätt tillväga.

Att tvångsupplösa en fackklubb är en drastisk åtgärd, det håller ombudet Leif Fantenberg med om.
– Det är också något mycket ovanligt, men tyvärr kan det bli nödvändigt när man inte når något vidare resultat.

Henrik Nymansson från den nu upplösta If Metallklubben på Cargotech i Lidhult kan trots det som hänt tänka sig ett fortsatt fackligt engagemang.

– Jag och hela styrelsen är avsatta nu. Men vi kommer att ställa upp på årsmötet och får vi medlemmarnas förtroende så tar vi uppdraget.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se