BOKKRIS

Färre översättningar från engelska

Litteratur på engelska hamnar allt snabbare på den svenska marknaden och förlagen kämpar för att hinna översätta böckerna. För att få Dan Browns senaste roman till svenska i rimlig tid krävdes till exempel sex översättare i rekordsnabbt parallellarbete. Upplagorna för översatt litteratur sjunker och nu riskerar många anglosaxiska författare att sluta ges ut på svenska. Lasse Winkler, chefredaktör på branschtidningen Svensk Bokhandel, oroas över vad han kallar de amerikanska och engelska förlagens "oanständiga" metoder.