Flickor inte sämre på matte

I Sverige har flickor bättre betyg än pojkar i nästan alla ämnen, inklusive matte. Men globalt sett har det funnits en föreställning om att flickor är sämre på matematik. Nu visar en stor genomgång av studier på 500 000 elever i 69 länder att den könsskillnaden inte finns, utan att flickor är minst lika bra på matte som pojkar i de länder i världen där båda könen får samma utbildningsmöjligheter.

Att kvinnor ändå är underrepresenterade inom naturvetenskap, teknik och matematik har snarare att göra med att flickorna generellt hade sämre självförtroende i de ämnena, och där bidrar den felaktiga bilden negativt.

Bäst i matte var flickorna i de länder där det fanns många kvinnor som har yrken inom teknik och naturvetenskap.

Referens: Nicole M. Else-Quest, Janet Shibley Hyde, Marcia C. Linn. Cross-National Patterns of Gender Differences in Mathematics: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 2010; 136 (1): 103-127 DOI: 10.1037/a0018053