Panelen 2010-01-10

Panelen diskuterar bla pensioner och vargar. Denna vecka består den av Göran Greider, Dala-Demokraten, Elisabeth Sandlund, Dagen och Per Gudmundsson, Svenska Dagbladet.