Kulturpolitiken i backspegeln - Del 1:

Kulturarbetare tvingades byta jobb

Så här i början på valåret ägnar vi oss åt att utvärdera alliansens kulturpolitik den här mandatperioden. Alliansregeringen har haft arbetslinjen som ledord. Men hur har kulturarbetarnas villkor förändrats under alliansens år vid makten? Vad har regeringens åtgärder resulterat i?

– Det är ju trist att vi har fullt på våra informationsmöten, i den bästa av världar är det ju ingen som behöver dem, säger Per Holm, handläggare på Arbetsförmedlingen Kultur öst i Stockholm.

Det är vintermorgon och 20 personer har samlats för ett introduktionsmöte. Med på mötet är Malgorzata, som inte vill uppge sitt efternamn. Hon är en av tiotusen inskrivna kulturarbetare.

– Jag är arbetslös, och det är en återkommande sjukdom om man säger så. Jag har konstärlig utbildning, men har svårt få chansen att utnyttja de kompetenser som jag har, säger hon.

Enligt statistik från arbetsförmedlingen har antalet arbetslösa kulturarbetare ökat under den här mandatperioden med två procent. Arbetslösa alla kategorier har ökat med 19 procent. Arbetsförmedlingen Kultur fick under 2009 mer pengar från regeringen. Det har resulterat i fyra jobbcoacher och en möjlighet för kulturarbetaren att praktisera. Andra förändringar som mött den arbetslöse är de av arbetslöshetsförsäkringen, menar Per Holm.

– Generellt sett har arbetslöshetsförsäkringen blivit tuffare för den arbetssökande, det har blivit hårdare regler. En konkret sak som har införts och som blivit ett problem för många frilansande kulturarbetare är den så kallade 75-dagarsregeln. I vissa fall hindrar den från att ta jobb, för då gör man slut på sina 75 dagar som man får stämpla deltid, säger han.

Medlemsavgiften till a-kassan har höjts, samtidigt som ersättningsmodellen har förändrats. Och i april 2008 infördes alltså den så kallade 75-dagarsregeln. Det innebär att deltidsanställda får a-kassa i upp till 75 dagar under sin pågående arbetslöshetsperiod. En åtstramning av hur det såg ut tidigare.

Minna Krook är koreograf och ordförande i TAK, teaterverksammas arbetslöshetskassa. Hon menar att förändringarna av a-kassan inte tar hänsyn till kulturarbetarnas villkor.

– Man känner sig liksom lite politiskt motarbetad som konstnär, att trygghetssystemen inte alls anpassas till den verklighet som vi lever i. Man gör det mycket svårare för frilansare att försörja sig, och det är väldigt många som har lämnat branschen, säger Minna Krook.

På tre år har 3000 medlemmar lämnat Teaterverksammas arbetslöshetskassa, ett tapp på 30 procent. En stor del står nu utan a-kassa. Andra har lämnat kulturbranschen för jobb inom vården eller skolan.

Anna Söderbäck är operasångerska och ordförande i KLYS, konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, som företräder 30.000 kulturarbetare. Att konstnärer tvingas välja ett annat yrke är inte samhällsekonomiskt försvarbart, tycker hon.

– Om vi tittar på sångarna till exempel, det är många som är väldigt duktiga och som har jobb både internationellt och nationellt, som tvingas välja ett annat yrke. Och det kan man ju inte försvara samhällsekonomiskt, med tanke på att det är så långa utbildningar. Regeringen har sagt att de vill värna om konstärernas villkor, och förbättra dem, men rent reellt tycker jag inte det hänt någonting. Snarare har det blivit sämre, framförallt genom att man urholkat trygghetssystemen, säger Anna Söderbäck.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth menar att en förändring av arbetslöshetsförsäkringen var nödvändig:

– Många säger ju att det du kallar trygghetssystem, inte var någon trygghet. Att man istället fastnade i ett system med a-kassa som egentligen inte ledde någonstans. Det var inte ett väl fungerande system. Grunden för att kulturen ska kunna växa, det är ju att det finns en efterfrågan på kultur. Det är därför som förändringarna vi har gjort är så betydelsefulla.

Lena Adelsohn Liljeroth framhåller teater- musik och dansallianserna, centrumbildningarna, skapande skola, arbetsförmedlingens mer aktiva roll och sänkt skatt.

Teater- musik och dansallianserna skapar reella jobb för frilansande kulturarbetare. Under de här tre åren har allianserna byggts ut och fått ökade anslag. Sammanlagt rör det sig om 287 anställningar.

Det faktum att många kulturarbetare har lämnat branschen tror Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kan vändas till något positivt.

– Det är ju bättre att man arbetar än att man inte arbetar. Om det inte finns någon efterfrågan är det ju bättre att ta något annat jobb än att gå på a-kassa. Och du kan ju ha mycket stor glädje av den utbildning du har, oavsett om du är musiker, filmare eller skådespelare, på ett annat område under en begränsad tid. Jag tycker det är bra att många som utbildat sig till kulturarbetare kan se att scenen nu har vidgats. Scenen kan vara skolan där man möter den unga publiken, eller sjukvården eller äldreomsorgen där vi behöver ha in mer kultur, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Per Holm, vid arbetsförmedlingen Kultur Öst i Stockholm, konstaterar att scenen har vidgats.

– Med dagens villkor på kulturarbetsmarknaden måste man vara lite av en tusenkonstnär, man måste göra allting, säger han.

I en prognos som Arbetsförmedlingen har tagit fram kommer arbetslösheten för kulturarbetare fördubblas till slutet av 2010. Malgorzata, utbildad konstnär, vet inte om hon ska eller vill hoppas på politikerna.

– Jag vill inte ställa mig i någon offerroll och säga att allt beror på politiker. Men det är såklart jag tänker att det var bättre här i Sverige tidigare, jag hör från andra konstnärer att man fick mer stöd från staten. Men om det är lösningen, det vet jag inte. I mitt fall vore det hjälpsamt i början helt enkelt, säger hon.

Hugo Lavett, SR Kulturnytt
hugo.lavett@sr.se