När Eldkvarn brann...

11 min

Ja, när brann egentligen Eldkvarn? Uttrycket brukar beskriva något som ligger långt tillbaka i tiden men har egentligen sitt ursprung i en dramatisk Stockholmsbrand 1878. Här intervjuar Sverker Martin-Löf ett ögonvittne.

 
Kvarnen låg på den plats där Stockholm stadshus nu ligger och drevs med ångkraft. Den var den första i sitt slag i Sverige.
 
Branden bröt ut på eftermiddagen den 31oktober 1878 och tros ha orsakats av en nedfallande gaslampa som antände mjöldammet. Branden var häftig och omfattande och var ett skräckinjagande skådespel som stannade kvar i många stockholmares minne.
 
I radions programarkiv finns ett par program som båda innehåller ögonvittnesskildringar från förödelsen av Eldkvarn. Det ena gjordes 1939 och det andra 1958, 80 år efter branden.