Polisbemmaningen i sommar klar

Polisens planering för sommarens resurser vid midsommar och festivaler i sommar är nu klart. Mestadelen av resurserna tas av Hultsfredsfestivalen med 80 poliser och midsommar i Borgholm med ett 50 tal poliser. Midsommar i Västervik, Visfestivalen, och Solvind och Vattenfestivalen varierar runt ett trettiotal poliser. Polisområdeschefen i Oskarshamn Leif Larsson säger till radion att man med tanke på att det endast finns 330 poliser att tillgå får mycket annat stå åt sidan.