Ingen sjukdom hos skjutna vargar

Ungefär hälften av de skjutna vargarna i årets licensjakt har nu obducerats vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Och vargarna visar inga tecken på sjukdomar eller missbildningar.

Djuren röntgas och det tas mängder med prover för att utröna om vargarna bär på några defekter eller sjukdomar. 

– Vad vi sett hittills verkar de vara i bra kondition. Vi har inte sett några speciella missbildningar eller skador, de är välnärda, de flesta har gott om mat i matsäcken, det ser helt normalt ut, säger Arne Söderberg, forskningsingenjör som arbetat med obduktionerna på SVA.

Näringsstatusen hos de hittills undersökta vargarna var god och undersökningarna bekräftar att vargen i huvudsak livnär sig på älg.

– De flesta har rester av älg, en del har rådjur i magsäcken, man har hittat rester utav en hare i någon utav vargarna, men framförallt älgkött.

Det görs också en rad andra analyser. Prover för åldersbestämning skickas till ett labb i USA och Naturhistoriska riksmuseet undersöker skeletten.

– Det tas en hel del material för olika typer analyser, både på SVA och på andra ställen. Vi skickar vävnadsprover till vargprojektet. Från SLU tittar man på spermieproduktion hos hanarna.

Vargprojektet Skandulv kommer att göra DNA-analyserna för att se hur nära besläktade vargarna är. Det är känt att den svenska vargen är svårt inavlad och härstammar från tre vargar.

I Naturvårdsverkets regler för vargjakten sattes inga villkor för vilka djur man fick skjuta, vuxna eller valpar.

Men man tror att båda föräldrarna i alfaparet i Amungen i Gävleborgs län blev skjutna. En viktig fråga är nu hur valparna kommer att klara sig i vinter. I forskningsprojektet Skandulv vill man gärna radiomärka valparna för att kunna följa utvecklingen. Men för det krävs extra finansiering.

Nu övervakas valparna, säger Tomas Bernelind på länsstyrelsen i Gävleborg.

– Vi är ute och spårar på dem nu och tittar på var de håller till någonstans och hur många valpar det är, säger han.

Kommer ni se till att de blir märkta och får halsband på sig?

– Det får vi fundera på. I dagsläget försöker vi hålla fortlöpande koll på var de håller till.

Vet ni när ni kommer fatta något sådant beslut?

– Så fort som möjligt. Men exakt när det skulle kunna ske vet jag inte i dagsläget, säger Tomas Bernelind.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se