Ofrivilligt barnlösa uppvaktar

Nu ska rikspolitikerna uppvaktas av föreningen Iris som står för Infertilas riksförening i Sverige och har sitt säte i Söråker berättar Sundsvalls tidning.
Föreningen vill påpeka det orimliga i att norrlänningar får vänta i mellan fem och sju år på behandling mot barnlöshet medan ofrivilligt barnlösa i sydligare delar av landet bara behöver vänta i några månader eller som längst upp till två år. Uppvaktningen bland annat av två ledamöter i riksdagens socialutskott ser den 30 maj.