Omfattande kyrkorenoveringar

Flera gotländska kyrkor står inför olika renoveringar eller konserveringar. Viklau kyrka skall t ex få sin skadade dopfunt bättre lagad, och vid Klinte och Lokrume kyrkor t ex skall flera kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar konserveras. Visby domkyrka har också ett antal gravhällar och en minnesinskription som skall bevaras bättre åt eftervärlden, enligt beslut från länsstyrelsen.