Guyland

Den amerikanske sociologen Michael Kimmel anses vara en av de ledande mansforskarna i världen och i ett antal böcker har han undersökt maskuliniteten. I sin senaste bok Guyland  skriver han om gränslandet mellan tonårstiden och vuxenvärlden. En utdragen period på över tio år då unga män tar risker för att bevisa för andra män att de är riktiga män. Men myntet har en baksida, en ständig rädsla att inte duga. Agneta Johansson träffade Michael Kimmel när han var på Sverigebesök nyligen. 17-timmen