EU kan pricka Sverige för luftkvalitet

Sverige riskerar att prickas av EU för att luftkvaliteten i bland annat Stockholm inte klarar gällande gränsvärden – och ärendet har nu gått så långt att det kan bli ett fall i EU-domstolen om kommissionen väljer att driva frågan vidare efter att Sverige nu skickat in ett yttrande i frågan.

– Nästa steg är att kommissionen kan väcka talan mot Sverige i domstolen, säger Magnus Blüchert, biträdande chef på rättsenheten vid Miljödepartementet.

Hur allvarligt är det här då?

– Ja, det är mycket allvarligt.

På vilket sätt då?

– Dels är det allvarligt i och med att Sverige inte har lyckats fullgöra sina unionsrättsliga åtaganden. Det finns också en allvarlig aspekt i och med att vid en eventuell domstolsprövning så kan kommissionen begära att Sverige ska betala ett vite för att man inte har fullgjort sina åtaganden.

Att kraven ställs på Sverige beror på att EU inte riktar krav mot enskilda städer utan det är regeringen som får stå till svars. Regeringen har nyligen svarat vilka åtgärder som görs för att minska mängden små skadliga partiklarna.

Om Stockholm inte kommer till rätta med de höga partikelnivåerna vissa vinterdagar så kan det bli kännbart.

– Det lägsta fasta belopp som kommissionen kan yrka på i ett sådant här ärende, det börjar då på 2 650 000 euro, säger Magnus Blüchert.

Och sen kan det bli högre?

– Det kan bli högre. Kommissionen kan också välja att yrka på ett löpande belopp som tickar ut per dag som en sådan här överträdelse pågår. Ett sådant löpande belopp kan landa på tiotusentals euro per dag, vilket gör att det väldigt snabbt blir väldigt höga belopp.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se