Kritik mot vindkraft till havs

Naturvänner riktar nu rasande kritik mot energimyndighetens förslag att Hoburgs bank är ett område lämpligt för vindkraft till havs. Cathy Hill, som är chef för havs- och kustfrågor på världsnaturfonden, tycker att det är otroligt att Hoburg kan tas upp som ett bra ställe för en vindkraftpark.
Det finns uppenbara risker att bottnarna förstörs och att fåglarna drivs bort, säger hon. Vid Hoburgs bank övervintrar en miljon alfåglar. Bland de sju grundvattenområden som energimyndigheten pekat ut som lämpliga för vindkraft finns Hoburgs bank och norra midsjöbanken, söder om Gotland. Kommentarerna från Naturvårdsverket är inte heller nådiga, enligt TT. Christina Rappe på verkets vattenmiljöenhet anser att det är områden som är olämpliga för exploatering. De är högt rankade internationellt och det är viktigt att de skyddas i sin helhet, säger hon.