Fredag 15 januari

Richard Wilkinson och J-ordet

Under lång tid har idén om jämlikhet varit frånvarande i politiken. I västvärlden har de flesta av oss kläder, bostad och tvättmaskin. Få av oss svälter. Men, hävdar den brittiske forskaren Richard Wilkinson, jämlikhet handlar inte alls bara om en lägsta godtagbar materiell standard.

Tillsammans med kollegan Kate Pickett har han forskat i ekonomisk och social jämlikhet och sammanställt sina rön på ett sätt som ingen riktigt har gjort tidigare. Hans och Kate Picketts bok Jämställdhetsanden (The Spirit Level) har väckt stor uppståndelse i Storbritannien.

– Vi vet att våld och ohälsa har ett samband med social status och klass, säger Richard Wilkinson till Jesper Meijling i dagens Obs.

– De vanligaste utlösande faktorerna bakom våld, är känsloutbrott när någon upplever sig ringaktad och förödmjukad. I ojämlika samhällen ökar statusjakten mellan individerna i betydelse och gör oss ännu känsligare för hur vi betraktas och bedöms av andra.

Jesper Meijlings intervju med Richard Wilkinson inleder i dag Obs serie om J-ordet. Är jämlikhet en icke-fråga? Eller tränger den sig på – i spåren av finanskrisen och ett eventuellt skifte i hur vi ser på våra ekonomiska relationer i samhället?

Länkar:
The Equality Trust: stiftelse startad av Wilson Pickett

Litteratur:
Richard Wilkinson & Kate Pickett: Jämlikhetsanden (Karneval 2010)