Kraftig ökning av psykofarmaka på äldreboenden

Allt fler äldre ordineras psykofarmaka - alltså lugnande medel, sömnmedel, antidepressiva eller medel mot psykos.
En färsk undersökning från Ageing Research Center och Apoteket visar att 80 procent av dom äldre på sjukhem äter någon typ av psykofarmaka. För åtta år sedan var det bara hälften. Användandet av psykofarmaka bland äldre kritiseras av Jan Albinsson vid konsumentinstitutet Kilen - enligt honom skulle många av dom gamla som idag är sängliggande kunna stå på benen om man minskade intaget av psykofarmaka.