Radioteatern samtid: Bollhusmötet 1939

Premiär! Lördag 23 januari 13.30.Sänds även 25/1 19.03, 31/1-1/2 01.00.

Del 1 av 2: Den 17 februari 1939 samlades femtonhundra Uppsalastudenter till ett möte som handlade om ifall Sverige ”hade råd” att släppa in judiska akademiker som ville fly till vårt land efter Kristallnatten.

På ytan kunde det se ut som en facklig fråga. Men alla närvarande visste att det handlade om en kraftmätning mellan flyktingfientliga högerextremister och de studenter med folkrörelsebakgrund som gått ut till flyktingarnas försvar.

”Bollhusmötet”, som det kommit att kallas, har gått till historien som en händelse då de olika opinionerna i Sverige under andra världskriget blev som tydligast. Det hela blir inte mindre intressant av att flera av dem vi ser i talarstolen är framtida makthavare – politiker, journalister, landshövdingar och universitetslärare. Det som sades på mötet sände chockvågor genom den tidens media, ända in i riksdagen, och det kom att påverka Sveriges flyktingpolitik. Plötsligt såg det ut som om det fanns en kraftigt flyktingfientlig opinion bland landets studenter. En bild som säkert inte var riktig, men som tidens högerextremister gjorde sitt bästa för att blåsa upp.

Alla protokoll från kvällen finns bevarade i sin helhet – och det går att se vem som sade vad. Del två av pjäsen bygger på dessa protokoll – som för övrigt nedtecknades av en ung Gösta Knutson (just han, med Pelle Svanslös.) Att mötet kallades för ”Bollhusmötet” beror på att det ägde rum i studenternas då nybyggda tennishall, som ännu står kvar.