Energisamarbete ska förbättras

Det krävs ett ökat samarbete inom energiområdet mellan kommunerna i Mälardalen.
Det sägs i en förstudie som gjorts på uppdrag av Mälardalsrådet, som nu inventerar bioenergiområdet. Förstudien visar också att lokal produktion av biobränsle behöver stimuleras och att infrastrukturen för biobränsleproduktion behöver förbättras. Lagerhållning, transporter och lokala resuser är särskilt intressanta områden att titta närmare på, enligt förstudien, som menar att biobränslelager kräver större plats än oljelager.