Dyr begravning i norra Bohuslän

Det är dyrt att dö i Lommeland. I Herrestad är däremot begravningsavgiften billigast i vårt område.
När kyrkan skildes från staten hände mycket på en gång - exempelvis att det syns mycket tydligare på deklarationsblanketterna vad vi ska betala. Och så är det flera av oss än förr som går ur kyrkan. Det ena som syns där, det är kyrkoavgiften - den motsvarar den gamla kyrkoskatten och den kan kyrkofullmäktige bestämma över, så den varierar förstås på olika ställen. Men så är det begravningsavgiften - varför är det fem gånger dyrare att dö i Lommeland, Hogdal och Näsinge längst uppe i norra Bohuslän än det är i Herrestad nära Uddevalla - lägst här i väst ? Detta styrs av kalla kalkyler och inget kyrkofullmäktige kan ändra dem. Där längst i norra Bohuslän är avgiften 68 öre - det är 136 kr i månaden på en 20.000 kronorsinkomst, och billigast i Herrestad, tolv öre eller 24 kr i månaden. Det vanliga är att det är billigast att dö i en centralort - 40 öre i Åmål mot 53 öre i Tösse, 30 öre i Trollhöättan mot 59 öre i Lagmansred, 68 öre i Lommeland mot 30 öre i Strömstad. Men det är inte alltid så för billigast här i väst det är Herrestad med sina 12 öre mot 33 öre i centrala Uddevalla. Det här är avgifter som alla ska ut med, även den värsta hedning ska betala. Och skillnaderna mellan församlingarna är en exakt norm som bara fördelar kostnaderna rakt av - nettkostnaderna för begravningen delas upp efter skatteförmågan, berättar Göran Jakobsson på Svenska kyrkans Församlingsförbund. Det finns inget utjämningssystem som mellan fattiga och rika kommuner. Och därför blir det så billigt att dö i Herrestad.