Medicinsk yoga för hjärtpatienter

Hjärtinfarktpatienter kan nu få ytterligare hjälp i eftervården, förutom sjukgymnastik. Det handlar om det som kallas för medicinsk yoga.

En mindre studie med 60 patienter har visat positiva resultat, och utifrån det väljer Danderyds sjukhus i Stockholm att erbjuda det som rehabilitering för hjärtinfarktpatienter. I den här yogan så finns något som kallas eldandning.

--Då sitter man med armarna i något som kallas örnställning.

--Nu höjer Christina armarna rakt upp i luften.

--Handflatorna tittar på varandra och sen är det 60 graders vinkel. Och sen ska man snabbandas med buken bara.

Den pensionerade sjuksköterskan Christina Bäckmar visar en av flera andningsövningar som ingår i så kallad medicinsk yoga. Christina har lidit av kärlkramp, hon är bypassopererad och har haft tre hjärtinfarkter. Sen hon började med yogan, har problemen minskat rejält.

--Jag har ju halverat min medicin och alla mina värden är bra, säger hon.

Medicinsk yoga är ett urval av övningar, meditationer och andningstekniker från kundaliniyoga, en flertusenårig yogatradition med rötter i norra Indien och Tibet.

Yogaformen har utvecklats vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm, som leds av Göran Boll. Han berättar att andningen är yogans röda tråd 

--Och när de andas på det här sättet så syresättskroppen väldigt effektivt, samtidigt som den slappnar av väldigt djupt, som gör att kortisolnivåerna sjunker.

Just nivåerna av kortisol, ett stresshormon, har mätts under en studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus. I november presenterades resultaten som visar att rehabilitering med medicinsk yoga har signifikant positiva effekter på patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

--Blodtrycken sjönk, förbättrat hälsotillstånd signifikant, och stressnivåerna sjunker också, säger sköterskan Maria Nilsson som ledde studien.

Att yogapatienterna fick signifikant sänkta blodtryck och minskade stressnivåer, gör att Danderyds sjukhus från och med imorgon och som första sjukhus i Norden väljer att reguljärt erbjuda medicinsk yoga i hjärtrehabiliteringen för hjärtinfarktspatienter.

--Det här är en komplement till hjärtrehabiliteringen, säger Maria Nilsson på Danderydssjukhus.

Reporter Helene Almqvist på Kropp och själ

Hör mer om medicinsk yoga i programmet Kropp & Själ, idag kl 10.03, i P1.

Länkar: