Buller mäts i Eksjö

Moderaterna i Eksjö vill nu att kommunen mäter bullernivån i alla offentliga lokaler där ungdomar håller till. Det handlar om biografer, simhallar, diskotek, skolor och idrottshallar. Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget. Bakgrunden är det växande problemet med tinnitus bland barn och vuxna.