Inga bevis för skotträdda vargar

En varg återstår under årets licensjakt. Jägare som deltagit i jakten tycker sig redan märka att vargarna blivit skyggare även om det inte går att belägga vetenskapligt ännu. Jägaren Henrik Widlund, som är ordförande för rovviltsgruppen i Örebro län, där man fortfarande har ett djur kvar att jaga, tror att vargarna blivit försiktiga.

– Vi ser mera frekvent när vi nu har jagat dem ett tag att de blir mera skygga och kollar verkligen av vad som rör sig, anser Henrik Widlund.

Men även om vissa jägare har noterat att vargen blir mer skygg efter att de jagats så finns det inga vetenskapliga belägg för att jakten i sig ger den effekten. Vargforskaren Håkan Sand på Grimsö viltforskningsstation säger att det inte är troligt att jakten som genomförts nu ger den effekten, främst beroende på den jaktform som man använder.

– Man skjuter de djur man får syn på som kommer framför pipan och ibland är det inte alls säkert att vargarna kopplar samman just den situationen med att människor var närvaro utan de är bara på fel ställe vid fel tidpunkt, säger Håkan Sand. 

Jakten kan dock enligt forskarna på Grimsö ändå ha en effekt på det sättet att mer oförsiktiga individer löper större risk för att bli skjutna, på så sätt skulle det kunna ske en selektion, alltså en utsortering av mer oskygga djur. Men samtidigt är det mycket osäkert om det verkligen är de individerna som blir skjutna eftersom jakten utförts slumpvis på dom djur man kommer åt.

Biologen och vargforskaren Håkan Sand utesluter ändå inte att jakten kan komma att påverka vargens beteenden på lång sikt, även om han understryker att det är väldigt osäkert om det blir så.

– I vilken omfattning det här sker, hur fort det går, och hur fort det sprider sig i populationen till en märkbar beteendeförändring, det vet vi inte. Och det vet ingen, för det finns väldigt lite forskning gjort på det här, slår Håkan Sand fast.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se