IPCC hade fel om Himalayas glaciärer

Den goda nyheten denna vecka är att risken att Himalayas glaciärer helt skulle kunna vara borta 2035 verkar vara grovt överdriven.

Den dåliga är att FNs klimatpanel har byggt uppgiften, som finns med i IPCCs senaste rapport, på rena spekulationer ur en tio år gammal tidningsintervju. Skandalen blir inte mindre av att huvudförfattaren till det aktuella kapitlet i FN-rapporten medger att skribenterna till stor del förlitade sig på källor som inte genomgått sedvanlig vetenskaplig kontroll, när det gällde Himalayas glaciärer.

Bilden av att Himalayas glaciärer kunde gå förlorade inom bara ett par decennier om ingenting gjordes åt den globala uppvärmningen, började spridas i samband med publiceringen av den senaste, som kom 2007.

IPCCskrev i det omdiskuterade kapitletatt "glaciärerna i Himalaya smälter bort fortare än på någon annan plats på jorden och att om jordens uppvärmning fortsätter kommer glaciärerna med stor sannolikhet att vara borta 2035". 

Konsekvensen av en sådan snabb issmältning skulle, enligt rapporten, kunna bli både förödande översvämningar, liksom torka och sötvattenbrist för miljontals människor i närliggande regioner.

Men när Indiens miljödepartement i november förra året presenteradeoch markobservationer om glaciärernas utveckling, uppstod förvirring. Siffrorna från ett halvt dussin indiska forskargrupper pekade nämligen inte alls på samma dramatiska trend av snabb avsmältning som IPCC rapporten gjort.

Tvärtom hävdade huvudförfattaren till rapporten, den indiske glaciologen Vijay Kumar Raina, att de senaste årens observationer visade att "många" indiska glaciärer är stabila eller har vuxit till sig och att avsmältningstakten för "många andra" hade avstannat.

Spekulationerna om bakgrunden till de motstridiga uppgifterna har redan cirkulerat ett tag i.

BBC skrev i början av december att ledande glaciologer menade att IPCCs uppgifter om  Himalayas snabba glaciäravsmältning lett till förvirring och .

Medan IPCCs indiske ordförande Rajenda Pachauri hårdnackat höll fast vid uppgifterna i klimatpanelens rapport och i en artikel ianklagade den indiske miljöministern för arrogans.

Förra veckan kom så den populärvetenskapliga tidningen med den uppseendeväckande förklaringen.

Uppgifterna om att Himalayas glaciärer smälte så snabbt att de kunde vara borta redan om 25 år byggde inte alls på sedvanligt granskade vetenskapliga studier, utan på ett uttalande av den indiske glaciologen Syed Hasnain, som intervjuats av redaktionen via telefon och email 1999.

Hasnain har nu erkänt att det handlade om rena spekulationer från hans sida. Han höll vid tidpunkten visserligen på med en rapport där hypotesen var att glaciärerna skulle vara borta 2035 och det var detta han diskuterade med The Scientists reporter. sina uppgifter fanns inte årtalet 2035 med och där stod också att bara en del av glaciärerna skulle kunna smälta.

Trots att Hasnains påstående om att Himalayas glaciärer aldrig belagts i någon vetenskaplig publikation och först helt verkade glömmas bort, dök uppgiften sedan upp igen i en, varifrån den sedan plockades upp av FNs klimatpanel, som alltså kom att ge den stor spridning i sin fjärde rapport som publicerades två år senare, 2007.

Nu erkänner IPCC sitt misstag. I ett uttalandeför hur kontrollen av vetenskaplig fakta skall gå till.

"Denna episod visar att kvaliteten på (vår) bedömning beror på absolut anslutning till IPCC: s normer, vilket inbegriper en grundlig översyn av kvalitet och giltighet för varje enskild källa innan resultatet från denna får läggas till en IPCC-rapport. Vi bekräftar än en gång vårt starka åtagande att säkerställa denna nivå på prestanda."

Återstår att se hur den klantiga hanteringen påverkar förtroendet för panelens arbete framöver och för en redan.

Det som verkligen hade stärkt IPCCs förtroende hade naturligtvis varit om de själva upptäckt och rättat till sitt misstag. Nu blev det istället journalister som gjorde jobbet.