Pernilla Ouis

Pernilla Ouis konverterade till islam och levde i 20 år som troende muslim. För några år sedan började hon tvivla på sin tro och tog beslutet att ta av sig slöjan. I dag är hon kritisk mot mycket av det islam står för.

Hon upplever att hennes uttalanden om islam har ofta plockats ur sitt sammanhang och använts av personer hon inte sympatiserar med. Själv tar hon avstånd från främlingsfientlighet.

Den kritik Pernilla Ouis riktar mot islam handlar mycket om kvinnosynen och inställningen till homosexualitet. Samma argument kan också riktas mot Bibeln och kristendomen, men det är skillnad, enligt henne.

Framför allt vill Pernilla Ouis lyfta fram diskussionen och nyansera debatten om islam. Att se slöjan som ett uttryck antingen för förtryck eller för frigörelse är problematiskt och svartvitt, anser hon.