VETANDETS VÄRLD, 22 JANUARI

Historiska klubben om jordbävningars och Haitis historia

Jordbävningen i Haiti är inte historiens värsta, jordbävningar i Kina har krävt fler dödsoffer och varit kraftigare.

Jordbävningen i Lissabon 1755 anses dessutom ha förändrat hela västeuropas utveckling. I framtiden kommer jordbävningar förmodligen kräva än fler dödsoffer.

Haitis historia präglas av ett slavuppror som följdes av konflikter med Frankrike, USA och hela Latinamerika som har gjort landet till ett av världens fattigaste länder.

Men vilken roll spelar voodookulturen i landets historia?

Medverkande: Reynir Bödvardsson, geolog Uppsala universitet och Juan Velasquez, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, CEIFO, Stockholms universitet.

John Chrispinsson
vet@sr.se