Crafoordpriset - månberoende oceaner

Årets Crafoordpris ägnas geovetenskaper och går till Walter Munk, Österrikefödd amerikansk professor emeritus från La Jolla, Kalifornien.

Hans livsverk handlar om hur vattnet i de stora oceanerna rör sig - blandas - hur vågor rör sig och inte minst hur tidvattnet och månen påverkar cirkulationen.

1960 visade han att tidvattnet faktiskt bromsar jordrotationen en smula. En upptäckt som lett till att man nu vissa år lägger in en skottsekund för att kunna koordinera tiden över hela klotet.

Inbromsningen gör också att både solen och månen långsamt avlägsnar sig från jorden. Månen med 4 cm om året, solen däremot med helt försumbara tal.

Priset delas ut den 11 maj vid Kungliga Vetenskapsakadmin till den 92-årige Walter Munk.

AnnLouise Martin
ann.martin@sr.se

Länkar: