M svänger om könskvotering i styrelser

Moderaterna går tvärs emot de övriga borgerliga partierna i regeringen och ändrar åsikt när det gäller könskvotering i näringslivets styrelser. Om inte svenska företag på egen hand fördubblar antalet kvinnor i företagsstyrelserna före 2014 vill Moderaterna införa könskvotering.

– Om vi inte ser påtagliga förbättringar till 2014 så tycker vi att man ska överväga reglering i lagstiftning, säger partisekreterare Per Schlingmann.

Hur ska den lagstiftningen se ut?

– Det återstår att se, men det är en lagstiftning som syftar till att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Vad är det som gör att Moderaterna svänger på den här punkten?

– Vi har under lång tid diskuterat jämställdhetsfrågorna. Vi ser detta som en av Sveriges stora tillväxtpotentialer, nämligen starka kvinnor i näringslivet, arbetslivet. Vi har arbetat väldigt fördjupat med frågorna och kommit fram till slutsatsen att vi har problem i Sverige när kvinnor tjänar mindre än män, äger mindre än män och har färre chefspositioner än män. Här finns en stor potential.

Men det finns väl också en konflikt i att de som äger aktier i företag inte kan utse vilka de vill till sin styrelse?

– Absolut, och det är därför som vår ambition är att kunna åstadkomma bättre könsfördelning utan lagstiftning och reglering, men vi säger att om vi inte lyckas nå detta under nästa mandatperiod då tycker vi att vi är i ett läge då vi tvingas överväga regleringar.

Så företagen har tre-fyra år på sig?

– Ja, och vi vill ju också sända den tydliga signalen med detta att det här är viktiga frågor och vi uppmanar också näringslivet att jobba mer aktivt med frågorna.

Nu är det bara Moderaterna som tycker så i regeringen, hur ska du göra för att få med de andra partierna?

– Jag är övertygad om att alla partier i Alliansen tycker att detta är ett samhällsproblem, att vi är för svaga att ta till vara på all kompetens och att det är ett problem att mindre än 20 procent av ledamöterna i börsbolagens styrelser är kvinnor. Hur vi ska se till att förbättra detta det kan vi ha olika uppfattningar om och det ska vi nu diskutera, säger Per Schlingmann.

Den moderate finansministern Anders Borg tycker också att näringslivets ledningar anstränger sig för dåligt att ta tillvara kvinnors kunskaper. Även han vill överväga kvotering.

– Jag tycker att man absolut kan överväga det. Jag tycker att det är mycket märkligt att vi har en sådan sned könsfördelning i bolagsstyrelser och i ledningar i de stora företagen. Exakt vad man ska landa i för regler har jag inte tänkt igenom. Jag tycker inte att man ska avfärda kvotering, säger Anders Borg.

Varför?

– Därför att det är en så stor skillnad och att det verkar om att man från år till år sedan väldigt få förändringar. På andra områden ser vi att man har framsteg när det gäller jämställdhet. Det vore naturligtvis bra om vi fick det även på det här området.

Ett vanligt moderat argument är ju annars att ägarna ska bestämma hur de ska ha det i sina bolag, inte politiker. Hur kommer det sig att ni har en annan uppfattning här?

– Jag tror att ägarna kan representeras väldigt väl såväl av kvinnor som av män. Det är naturligtvis upp till ägarna att välja styrelseledamöter men det kan finnas skäl för oss att överväga att vi kanske ska ha en synpunkt på att det ska vara en bra könsbalans.

Hur långt tålamod har du då? När slår ni till?

– Det får vi återkomma till.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se