Haitis utlandsskuld kan skrivas av

Svenska kyrkan vill att den svenska regeringen ska verka för att bland andra Internationella valutafonden avskriver Haitis utlandsskuld. Utrikesminister Carl Bildt är beredd att diskutera frågan.

– Just nu är vi inne i ett nödreparations- och hjälparbete för de människor som verkligen lider. Sedan ska vi försöka samla ihop de olika trådarna när det gäller ett långsiktigt hjälppaket. Då ingår självfallet skuldavskrivningen som vanligt i en mix av olika åtgärder, säger Carl Bildt (M).

Är det rimligt att skriva av en del, en större del?

– Det vet jag inte. Det är en avvägning var man ska lägga pengarna.

Haiti har en utlandsskuld som uppgår till närmare 900 miljoner dollar, och ungefär hälften av skulderna ska betalas tillbaka till Internationella Valutafonden, IMF, och Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB.

Frågan om skuldavskrivning kan alltså komma att diskuteras när flera länder samlas i Montreal i Kanada för att diskutera Haitis framtid.

Svenska Kyrkan har i ett brev uppmanat regeringen att Sverige bör använda sina styrelseplatser i IMF och IDB för att verka för att Haitis skulder avskrivs.

Samtidigt har nu både IMF och Världsbanken börjat öppna för att skriva av skulderna.

Det är en bra idé, tycker Kristdemokraternas utrikestalesperson Holger Gustafsson.

– I första hand ska vi naturligtvis ägna oss åt att rädda människor nu. Men det är mycket viktigt att påtala detta, och att institutionerna ser över det. Jag tycker att idén är bra, säger han.

Även Folkpartiets och Centerns talespersoner i utrikesfrågor stödjer tanken, men det är viktigt att ta hänsyn till vad haitierna själva prioriterar främst, enligt Centerpartiets Kerstin Lundgren.

– Det är lätt att bli kolonial, och att man talar om för haitierna vad som ska göras. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker att jobba för att haitierna själva ska kunna formera vad de tycker är rimligast. Ser de att en avskrivning av skulderna är viktigare än andra saker, ser de att det här är det mest centrala, så låt oss då pröva det, säger hon.

Svenska Kyrkan vill också att allt stöd till Haiti skall ges i form av gåvobistånd, och inte som lån framöver.

Utrikesminister Carl Bildt vill inte ge ett klart besked om var den svenska regeringen står i just den frågan.


Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se