Hyresvärdar bör ta större ansvar

Hyresvärdarna i Eskilstuna bör ta ett snabbare och större ansvar när hyresgästen inte följer hyresavtalet. Det anser arbetsmarknadsförvaltningen.
Hyresvärdarna i Eskilstuna bör ta ett snabbare och större ansvar när hyresgästen inte följer hyresavtalet. Det anser arbetsmarknadsförvaltningen i ett förslag till nya riktlinjer för försörjningsstöd. Förslaget innehåller en tydlig markering när det gäller hyresskulder. Kommunen anser att det är viktigt att markera att kommunen inte ger bistånd till ett obegränsat antal månader av hyresskulder.