Föräldranärvaro ger friskare nyfödda - men forskarna vet inte varför

Vårdtiden för tidigt födda barn blir kortare om barnet får ha sin familj hos sig hela tiden under sjukhusvistelsen, visar en ny studie. Men varför barnen blir friskare av att ha sina föräldrar hos sig vet forskarna ännu inte.

Fem dagar. Så mycket tidigare kunde barn som hade föräldrar närvarande dygnet runt lämna sjukhuset, i genomsnitt. Och för de barn som var födda minst tre månader för tidigt så var skillnaden dubbelt så stor -- tio dygn.

Skillnaden i vårdtid är alltså tydlig. Men hur förklarar forskarna egentligen att föräldrarnas närvaro är så betydelsefull för de prematurfödda barnen?

–  Vi kan inte riktigt förklara dom här resultaten faktiskt. Vi har sett i samma studie att dom tycks vara lite friskare, dom som vårdas med föräldravård. Och det kan vara en del av förklaringen. Men det kan ju också vara så att föräldrarna blir tryggare och snabbare helt enkelt kan hantera barnen, säger omvårdsforskaren Annica Örtenstrand, som är en av forskarna bakom studien.

En annan förklaring skulle också, enligt Annica Örtenstrand, kunna vara att föräldrarnas närvaro lugnar barnen. Det skulle i sin tur göra att de inte löper lika stor risk att få andningssjukdomar.

Uwe Ewald, professor i neonatalogi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, gör dock en annan tolkning av studien. Kanske är det inte föräldrars närvaro som behövs – utan bara närvaro?

– På nåt sätt så är det så att dom här stora organisationerna dom underskattar betydelsen av patientens eget inflytande och medverkan, i det här fallet föräldrarnas medverkan. Utan dom tror att allting ska göras utav oss, alltså vi som jobbar där, men det är bättre om man gör det i samarbete, säger Uwe Ewald.

I studien, som utfördes vid Karolinska Institutet i Solna utanför Stockholm, ingick 366 för tidigt födda barn födda före graviditetsvecka 37. Även om vårdtiden i genomsnitt minskade med fem dagar för de barn som vistades på familjevårdsavdelningar, så såg forskarna ingen effekt på barnens dödlighet.

Forskarna bakom studien kommer nu att göra en uppföljande studie om hur föräldrarna uppfattat delaktigheten i vården, samt kontrollera både föräldrars och barns hälsa dels efter tre månader och dels efter två år. 

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Örtenstrand et al. The Stockholm Neonatal Study: Effects on Length of Stay and Infant Morbidity, Pediatrics, online early release January 25, 2010.

Tidigare publicerat på samma ämne:


Länkar: