Dyrt datasystem får kritik

Civilförsvarets IT-system för katastrofberedskap, Elvira, får åter skarp kritik. Regeringens utredare föreslår att systemet, som hittills kostat 130 miljoner kronor och skulle börja fungera i slutet av året, stoppas tills vidare. Orsaken är att systemet är omodernt och svårt att använda.
Syftet med Elvira är att samordna olika myndigheters, som länsstyrelsers och kommuners, information vid katastrofer.