Uteliggartidning vågade inte utmana scientologerna

Reportern Mikael Funke skrev en artikel till de hemlösas tidning i Malmö, Aluma, om resultatet av Uppdrag gransknings undersökning av Narconon, som har anknytning till scientologerna. Men artikeln publicerades aldrig. I Medierna undersöker han varför - och får höra en berättelse om  påtryckningar från scientologerna och ovilja inom Alumas egen organisation.