FN skär hårt i flyktinghjälp

FN:s flyktingkommissariat UNHCR tvingas skära ner på en femtedel av hjälpinsatserna och tusentals tjänster ska bort. Orsaken är minskade bidrag från främst EU och dom sydeuropeiska länderna.
FN:s flyktingkommissarie Ruud Lubbers säger till Svenska Dagbladet att UNHCR tvingas minska sin verksamhet med 1,5 miljarder kronor, och förutom minskade hjälpinsatser ska flera kontor läggas ned bl.a. i sydöstra Europa och de tidigare Sovjetstaterna. UNHCR skulle behöva omkring 10 miljarder kronor varje år för att hjälpa världens 22 miljoner flyktingar, men bidragen stannar vid 8 miljarder kronor.