Garra dálkkit sámis

Dán jagáš vuostaš stoarbma leamaš jođus Dávvi-Norggas mannan eakeda ja ija. Lea eanaš olggut rittuguovluin gos lea leamašan garraseamos ja bilidan muhtin viesuid ja eará huksehusaid. Garra dálkkit eai leamaš dušše norggas muhto muđui sámis. Sigmund Olsen muitala otná reportášas movt skánis ikte lei.

Årets första storm Ask har det senaste dygnet härjat i Nord-Norge. Det värsta vädret har varit i de yttre kustområdena. Där har det blåst kraftigt och endel byggnader har förstörts. Även på svenska sidan sápmi har det varit hårt väder och det är ännu svåra vägförhållanden på många håll. Sigmund Olsen drog igår ut för att se på stormen i Skånland om det kan du höra i dagens reportage.