Välkommen till nya Studio Ett!

Nya Studio Ett leds alternerande av programledarparen Monica Saarinen/Anders Holmberg och Jörgen Huitfeldt/Camilla Kvartoft. Det blir ett mer snabbfotat nyhetsmagasin, som i ännu högre grad än tidigare låter händelseutveckligen styra hur mycket tid vi ägnar åt olika ämnen. Ibland tar vi upp många olika ämnen, ibland ägnas hela programmet åt ett enda ämne. Med samma engagemang, men på ett mer lättillgängligt sätt än tidigare, kommer våra programledarpar att fortsätta hjälpa dig förstå nyhetsutvecklingen och ge unika inblickar i andra människors liv.