Vaken vila bra för minnet

Hjärnan fungerar bättre efter en stunds vila, även när vi är vakna. Det är känt sedan tidgare att sömn stärker minnet och nu visar forskare vid universitetet i New York att om vi kopplar av en stund i vaket tillstånd så förstärks de kopplingar i hjärnan som befäster minnen.

Forskarna kunde med hjälp av magnetkamera avbilda hjärnaktiviteten hos försökspersoner, som efter en uppgift fick vila och kunde då se att vissa delar av hjärnan var mer aktiva just under vila och de personer som fick tillfälle att vila efter uppgiften presterade också bättre på det efterföljande minnestestet.

Referens:
Tambini et al., Enhanced Brain Correlations during Rest Are Related to Memory for Recent Experiences, Neuron, (2010), doi:10.1016/j.neuron.2010.01.001