Edsvära friförskola - från 2010

Denna förskola har funnits i Vara kommuns regi i 20 år men till årsskiftet 2009/2010 var den nedläggningshotad. Men då protesterade föräldrarna och tack vare en lagändring och att Ove Bender köpte huset där förskolan finns, drivs nu förskolan/daghemmet/fritidshemmet vidare via ett föräldrakooperativ. Idag finns där 23 barn mellan 1-12 år och snart 4 anställda men de hoppas få lite fler barn i framtiden.