Norrköping

Besöksförbud efter vinterkräksjuka

Vrinnevisjukhuset i Norrköping har infört besöksförbud på tre avdelningar på medicinkliniken på grund av vinterkräksjukan.

Flera patienter har på de aktuella avdelningarna smittats av vinterkräksjuka och därför har man infört besöksförbud för att minska spridningen av smittan.