Flamskyddsmedel påverkar fertilitet

Att bromerade flamskyddsmedel påverkar fertiliteten hos djur har visats i flera studier. Men nu visar en ny amerikansk studie att detta också gäller människa. Ju högre halter flamskyddsmedel kvinnor hade i blodet, desto längre tid tog det för dem att bli gravida.

Bromerade flamskyddsmedel finns i flera olika former. Men gemensamt för dem är att de är fettlösliga och därför ansamlas och lagras i kroppen när vi väl fått dem i oss. Dessa flamskyddsmedel är på väg att fasas ut, sedan flera studier har visat att de påverkar fertiliteten hos djur. Nu har man i en ny amerikansk studie kunnat visa att detta även gäller människa.

– Att man för första gången i människa har visat att flamskyddsmedel påverkar chansen att bli gravid, det är det nya, säger Monica Lind, docent i miljömedicin och toxikolog vid Uppsala universitet.

De amerikanska forskarna har undersökt tre olika typer av bromerade flamskyddsmedel. Två av dem (pentaBDE och oktaBDE), som framför allt finns i möbler och textilier är förbjudna i såväl EU som USA, men finns ändå kvar i stora mängder i vår omgivning. Den tredje varianten (dekaBDE) är fortfarande tillåten, bland annat i olika typer av elektronik.

När forskarna undersökte halten av dessa ämnen i kvinnor som försökte bli gravida, såg de att ju högre halter flamskyddsmedel kvinnorna hade i blodet, desto längre tid tog det för dem att bli gravida.

En invändning mot den nya studien är att den är ganska liten och bara omfattar några hundra kvinnor. Men Monica Lind påpekar att den bekräftar välkända resultat från flera tidigare djurstudier:

– Kom inte och säg vi måste upprepa det här i en annan epidemiologisk studie, utan säg istället att det är synd att vi har väntat så länge. Varför litade vi inte på djurförsöken som gjordes för 20 år sedan?

Bromerade flamskyddsmedel är nu alltså på väg att bytas ut mot andra kemikalier. Men de amerikanska forskarna varnar för att vi vet ännu mindre om effekterna av dessa nya flamskyddsmedel. Det är en oro som Monica Lind delar.

– Det är ur askan i elden, vi vet ingenting. Man förbjuder ett ämne och ersätter det med ett annat utan att ha testat om det är farligt, säger Monica Lind.

Ulrika Björkstén
ulrika.bjorksten@sr.se

Referens:
Harley, K. G. et al. PBDE Concentrations in Women's Serum and Fecundability, Environmental Health Perspectives, 26 January 2010, doi:10.1289/ehp.0901450

Tidigare publicerat på samma ämne:Länkar: