Språket skapar problem i vården

Socialstyrelsen slår nu larm om att allt fler läkare är för dåliga på att prata och förstå svenska. Lukman Ersan som själv kom till Sverige som 18-åring och som sedan dess utbildat sig till läkare, håller med om att många av hans kollegor inte är tillräckligt bra på svenska.

Problemen med att läkare inte kan tillräckligt bra svenska ökar, har Socialstyrelsen påtalat för regeringen. SKL ska titta närmare på frågan.

-Det händer allt oftare att det uppstår fel i vården på grund av att läkare från andra länder inte kan kommunicera på ett fullgott sätt, säger Karin Hedner, tillsynsläkare på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö, till Dagens Medicin.

Hon har just handlagt ett ärende där en läkare försökte förmedla till en patient att dennes skadliga hudförändring skulle opereras inom två veckor. Patienten uppfattade inte budskapet utan reste på semester. När han kom hem efter tre månader hade hudförändringen blivit 50 procent större.

Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet, bekräftar bilden, och säger att myndigheten har underrättat regeringen.

-Problemet ökar i takt med att vi får fler läkare från andra länder, säger Sunesson till tidningen.

När läkare kommer till Sverige från länder utanför EU måste de först göra ett särskilt språktest innan de får svensk läkarlegitimation. När läkare kommer från ett annat EU-land är det däremot arbetsgivarens ansvar att se till att kunskaperna är tillräckliga, och här kan kontrollerna brista på sina håll.

-Vi håller nu på att sammanställa en grupp som ska titta på det här, säger Barbro Emriksdotter, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till Dagens Medicin.

I Örebro län är nästan en tredjedel av landstingets läkare födda utomlands. Läkarrekryterare Christian Thörnqvist säger att landstinget alltid försöker se till att dom läkare som anställs har tillräckligt kunskaper i svenska språket och att utlandsfödda läkare också får fortbildning i språket.

Men han håller med om att det inte fungerar helt bra i dag.

TT/Anna Björndahl