Ekokritiker vid SLU kritiseras

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala som starkt ifrågasatt nyttan med ekologiskt jordbruk, får nu hård kritik för brister i sitt vetenskapliga arbete. I en stor internationell utvärdering beskrivs forskargruppen som arroganta besserwissrar och anklagas för en ovilja att ta hänsyn till saker som talar emot deras egna forskningsresultat. Forskarna själva tillbakavisar kritiken. Kommentera när nedan!

Bland dem professor Olof Andrén:
– När vi blir kritiserade för att vara besserwissrar och tala om hur det är med saker, så är det just det vi är betalda för. Vi är inte anställda för att vara snälla eller verserade, vi är anställda för att analysera problem, lösa dem och tala klarspråk, säger Olof Andrén.

Forskargruppen har varit starka kritiker mot ekologisk odling och framfört det med kraft i den offentliga debatten. Ekologisk odling bygger mer på "halvreligiösa villfarelser" än på vetenskap, har de hävdat, och de menar att det inte finns något att vinna med ekologisk odling, varken för konsumenter eller miljö.

I den stora utvärdering som nu gjorts av all forskning på SLU så får just den här forskargruppen mycket hård kritik. "En självbelåten och improduktiv forskningsmiljö" som saknar nödvändig vision, "en ovilja att kommunicera sina resultat på ett balanserat sätt som också tar hänsyn till andra, motsägande resultat", är omdömen som fälls i utvärderingen. Professor Holger Kirchmann tillhör också den kritiserade gruppen:
– I det här fallet grundar sig det dåliga omdömet om oss på att vi presenterat fakta om ekologisk odling som inte gillades av utvärderingsgruppen. Därför går det inte att bry sig om utvärderingen i det här fallet, säger Holger Kirchmann.
– De var amatörer i växtnäringsfrågor och troende i att grönt är fint, tillägger Olof Andrén.

Men att ni slår ifrån er kritiken, kan det inte tydas just som att ni är arroganta och självbelåtna?
– Nej, en utvärdering ska vara objektiv. Om man hatar oss så är det svårt att ta till sig det dom säger, säger Holger Kirchmann.

Forskargruppen ingår i Institutionen för mark och miljö, där Mats Olsson är prefekt. Han ser det inte som att det är professorernas forskning i sig som det är fel på utan hur de förmedlar sina resultat:
– Det där är nånting som vi måste ta till oss naturligtvis och försöka ändra på. Det handlar om att ändra beteendet hos några av forskarna på vår institution när det gäller att föra fram budskap, säger Mats Olsson.
– Den här gruppen är egentligen en alltför liten grupp, och min uppfattning är att dom borde ingå i en större grupp på institutionen.

Hur stor är toleransen på SLU mot icke politiskt korrekt forskning?
– Jag tror att toleransen är väldigt hög. Jag vidhåller att det här är ett kommunikationsproblem.

Och vad säger den här gruppen när du säger det till dem?
– I någon mån håller de väl med, sen vet jag inte hur benägna de är att ändra sitt beteende, avslutar Mats Olsson

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se