Senare historia i fokus i grundskolan

Höstterminen 2011 möts landets alla grundskoleelever av en ny kursplan, där fokus i ämnet historia föreslås förskjutas från äldre till moderna historia. Elever kommer också att förväntas lära sig historiebruk, alltså hur historia används idag i politiska eller ekonomiska syften.

– Man kan inte hålla på med hela världshistorien, man måste bestämma sig för en urvalsprincip, och vår urvalsprincip har varit nutidsförståelsen, säger Per Eliasson, ämnessamordnare för den nya kursplanen i historia.

– Det vi trycker hårt på är de förändringar som har skett sedan 1300-talet, alltså industrialiseringen, den europeiska dominansen i världen och hur den upphör, och 1900-talets historia.

Bort med antiken och medeltiden och in med mer modern historia. Så ser den största förändringen ut för historieämnet i grundskolan i det förslag som nu är ute på remiss. Andra nyheter är att eleverna kommer att förväntas lära sig historiebruk, alltså hur historia används idag i politiska eller ekonomiska syften men då alltså främst modern historia, berättar Per Eliasson.

Samtidigt medger han att slopandet av antiken i historieundervisningen kan få kritik från lärarhåll.

– Ett argument kan nog bli att det är viktigt att läsa om antiken och demokratin i Aten för att man ska förstå dagens demokrati. Mitt svar är att om man då inte hinner att läsa om Sverige under 1900-talet, då har man nog missat en hel del när det gäller demokrati, säger Per Eliasson.

Tobias Svanelid
vet@sr.se