Polisman tilldelas en varning

En polis i Värmland har anmälts till Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Enligt anmälan ska polisen ha avstyrt personer från att göra anmälningar av brott.

Polismyndigheten i Värmland ser särskilt allvarligt på att polismannens systerson var utpekad i ett fall.

Länspolismästare Dan Persson anser dock att det räcker att polismannen tilldelas en varning.

Tidigare har åklagare lagt ned förundersökningen mot polismannen om misstänkt tjänstefel.