uddevalla

Flyktingar kan få bo på folkhögskolan

Ljungskile Folkhögskola vill ta emot ensamkommande flyktingbarn. De bedömer att folkhögskolemiljön skulle vara en bra boendemiljö för de unga vuxna de oftast handlar om.

Ljungskile Folkhögskola vill ta emot flyktingungdomar mellan 16 och 18 år i samarbete med Uddevalla kommun.

De skriver i ett brev till socialnämnden i Uddevalla att skolan skulle kunna ta emot upp till 25 ungdomar och erbjuda dem kurser i svenska samt boende på skolan.

Skolan anser att boende- och studiemiljön i Ljungskile skulle passa flyktingungdomarna bra och bidra till integration.